02. фебруар 2017.

ПОЕЗИЈА


                                                                   Песници
                                        Александар Лукић и Зоран М. Мандић
                                                        ЦЗК Пожаревац

ЗОРАН М. МАНДИЋ

ПОЕЗИЈА

Није стан за подстанаре
ни место на које ћеш са купљеном
улазницом
Она чак и не постоји
као предмет слике
ниједан непосредан призор не вири из ње
Немушта је
Неограђена
Расута у ваздуху као невезиви елеменат
Удахнеш ли је издахнућеш је
нема ни једне околности за оне којима не


припада